Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel

Kanaal en biodiversiteit


Inventaris


Het kanaal en zijn omgeving zijn soms verrassend rijk aan planten- en diersoorten. Naast de veel voorkomende kokmeeuwen en zilvermeeuwen worden er ook soorten waargenomen die veel zeldzamer zijn in het Brussels gewest, zoals de kleine plevier, kievit, snip en witte ooievaar. In Laken broedt een grote kolonie blauwe reigers op het koninklijk domein, van waaruit ze vaak naar het vlakbij gelegen kanaal trekken. Op de gebouwen van de CERES-maalderij zit de grootste zwaluwenpopulatie van Brussel (om en bij de 150 nesten!) die zand van de bouwbedrijven gebruiken om hun nesten te bouwen. Meer naar het zuiden, in Anderlecht, zijn vanop de trekweg langs het Biestebroekdok verschillende soorten watervogels te zien (waterhoen, tafeleend, grote gele kwikstaart…) in een omgeving die haar groene karakter grotendeels heeft kunnen bewaren. ’s Avonds kan men er ook vleermuizen spotten die boven het kanaal vliegen om zich te komen voeden met vliegen, muggen en vlinders. Van het vijftiental soorten vis in het kanaal ten slotte is met name de paling het vermelden waard. Die trekvis komt oorspronkelijk uit de Sargassozee.

Uiteraard mogen we ook de Zenne niet vergeten, die zowel ten noorden als ten zuiden van Brussel over een afstand van 5 km nog een open rivier is, en die vlakbij het kanaal stroomt. De verbeterde waterkwaliteit van de voorbije jaren heeft ervoor gezorgd dat een vijftiental vissoorten opnieuw in de Zenne voorkomen, waardoor op hun beurt ook watervogels en amfibieën naar de rivier terugkeren. Wandelaars kunnen overigens opnieuw van dit stukje natuur genieten door de Groene Wandeling te volgen vanaf de sluis van Anderlecht.

Het hele jaar door worden er langs het kanaal tellingen georganiseerd. Natuurliefhebbers noteren er met veel geduld hun waarnemingen die ze vervolgens publiceren op de website waarnemingen.be.

In 2016 werd er op initiatief van Leefmilieu Brussel een inventaris van de vissoorten opgesteld, in samenwerking met de VUB en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.


Interactieve kaart van de biodiversiteit in Brussel >
Brochure ‘Biodiversiteit in Brussel. Een buitenkans!’ (Leefmilieu Brussel) >