Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel

Partners


Sinds 2013 bundelen verschillende verenigingen hun krachten binnen de werkgroep ‘Kanaal-Zenne’ om samen na te denken over de rol die het kanaal kan spelen als ecologische corridor en over de acties die ondernomen kunnen worden om de biodiversiteit langs de waterweg te versterken, vooral dan door bedrijven en overheidsinstanties aan te spreken. Sinds zijn oprichting heeft de werkgroep de aanwezige natuur geïnventariseerd, sensibiliserings- en informatiecampagnes gevoerd (bezoeken, brochures), vergaderingen georganiseerd en bedrijven bijgestaan met advies.

Grenzeloze Schelde leidt met haar werkgroep ‘Water in de Stad’ het project en het is op haar initiatief dat er eind 2017 een project werd ingediend en goedgekeurd in het kader van de projectoproep ‘Natuur in de stad’. Grenzeloze Schelde is een vzw die inzet op informatie, educatie, sensibilisering en onderzoek over water in de drie landen van het stroomgebied van de Schelde (Frankrijk, België en Nederland). De vereniging en haar werkgroepen doen inspanningen voor het behoud, de bescherming en de verbetering van het leefmilieu dat gelinkt is aan water.
Grenzeloze Schelde >
Water in de Stad >

Natagora is een natuurvereniging die ijvert voor natuurbescherming in Wallonië en Brussel. Een van de acties van Natagora is Réseau Nature: dat netwerk is bedoeld om privépersonen, overheden en bedrijven die eigenaar zijn van stukken grond aan te moedigen om hun terrein op een natuurvriendelijke manier te beheren, voor meer biodiversiteit en een sterker groen netwerk.
Meer info >Natagora Bruxelles is de Brusselse afdeling van Natagora. Met de steun van 150 vrijwilligers werkt de vereniging aan het beschermen en het beter bekendmaken van de fauna en flora van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer info >

Natuurpunt is een vzw die actief is in de natuurbescherming in Vlaanderen en Brussel. Gesteund door een grote groep vrijwilligers beheert Natuurpunt 500 natuurgebieden, waaronder ook het terrein van het waterzuiveringsstation van Aquiris in het noorden van Brussel.
Meer info >Bral is een Brusselse stadsbeweging die samen met haar leden en partners opkomt voor een milieuvriendelijke, financieel toegankelijke en solidaire stad.
Meer info >

Brussel Natuur is een federatie van verenigingen en bewonerscomités die actief zijn op het vlak van natuurbescherming. De federatie wil de natuurlijke en stedelijke omgeving in de meest brede zin van het woord beschermen. Brussel Natuur is onder andere de initiatiefnemer van het Plan Ooievaar in het noorden van Brussel.
Meer info >


Coördinatie Zenne is een werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde die groepen en burgers samenbrengt die binnen de 3 Gewesten van het Zennebekken actief zijn. Samen ijveren ze voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de waterlopen en vochtige zones van het Zennebekken.
Meer info >

De Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek vzw is een tweetalige vereniging die zich onder andere inzet voor de bescherming van het groene erfgoed, het milieu en de geschiedenis van hun wijk.
Meer info >De werkgroep Martinets (‘gierzwaluw’) komt sinds 2010 op verschillende vlakken op voor de bescherming van deze fascinerende maar bedreigde vogelsoort. De werkgroep richt zich op privépersonen, lokale en regionale overheden, maar ook professionals uit de bouw- en renovatiesector. De groep is zowel in Brussel als Wallonië actief en kan rekenen op de steun van een internationaal netwerk van experts
Meer info >
De werkgroep Zwaluwen van Natagora brengt tal van vrienden van de zwaluwen samen met als doel de actieve bescherming van deze vogels in Franstalig België en verder. Hij ondersteunt en adviseert alle initiatieven die als doel de bescherming van de oeverzwaluwen hebbe
Meer info >
De Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), actief sinds 1922, bestudeert en beschermt de vogels en de wilde fauna. De liga heeft 4 doelstellingen voor de komende jaren: bedreigde wilde dieren helpen via hun revalidatiecentra, de wetgeving rond het beschermen van de biodiversiteit verbeteren, het bewustzijn van de schoonheid van de natuur vergroten, de natuur (natuurreservaten) beschermen.
Meer info >


La Ferme Nos Pilifs is een maatwerkbedrijf (MWB) dat zich tot doel stelt om haar 145 werknemers met een beperking en het dertigtal betaalde krachten die deze buitengewone werknemers begeleiden nuttig, betaald en kwalitatief werk te aan bieden. De vzw baseert haar opdracht op een aantal sterke waarden die terugkeren in alle activiteitensectoren van de boerderij.
Meer info >


Het Collectief van het Rad is een bewonerscollectief dat werd opgericht in 2012 met de bedoeling om de wijk Het Rad in Anderlecht te verfraaien en het sociaal netwerk in de buurt te versterken aan de hand van verschillende activiteiten (collectieve composthoop, aanplantacties, wandelingen, feesten,...).
Meer info >
Het Brusselse collectief de ‘Bûûmplanters’ begeleidt burgers, verenigingen, scholen en bedrijven die een of meerdere bomen en struiken op hun terrein willen planten. (nb: gratis voor scholen)
Meer info >
Facebook >Ecorce is een studiebureau met expertise in de bouwsector en ruimtelijke ordening, stadsecologie en waterbeheer. In het kader van een overeenkomst met Leefmilieu Brussel ondersteunt Ecorce projecten die te maken hebben met biodiversiteit, vanaf het ontwerp van de ingrepen tot en met het opvolgen van de werken. Ecorce is ook een erkend facilitator water.
Meer info >

21Solutions ondersteunt en begeleidt projecten door het organiseren en animeren van participatieve processen en workshops over onderwerpen die te maken hebben met transitie, waarbij steeds vertrokken wordt vanuit de mens als motor voor verandering.
Meer info >