Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel

Activiteiten


foto September - oktober 2023
Begeleide bezoeken: op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en de Zenne in Brussel


In september en oktober nemen gidsen van partners van het project ‘Kanaal, ecologische corridor’ u mee op ontdekking van de specifieke biodiversiteit van het kanaal en de Zenne. Op het programma: 2 boottochten en 2 gegidste wandelingen.

Meer weten >

foto 28 februari 2023
Beheer van een braakliggend terrein van de Stad Brussel in Neder-Over-Heembeek: deel 2


In de loop der jaren werd dit braakliggend terrein verschillende keren opgevuld met grond en het kreeg ook heel wat vrachtwagens over zich heen. Verschillende vochtige gebieden raakten daardoor opgevuld en beschadigd. Het doel van deze tweede ronde beheerswerken was om een grote ‘kom’ uit te graven en zo een mooi stukje natte natuur te herstellen, op een plaats waar de grondwatertafel aan de oppervlakte komt. Daarvoor konden we rekenen op de gewaardeerde hulp van de Stad Brussel. Die stuurde een graafmachine met vakkundige machinist, die een bekken met verschillende hellingen creëerde. Bedoeling is dat de rijke fauna en flora die zo typisch zijn voor dit soort vochtige gebieden zich hier opnieuw kunnen ontwikkelen.

foto December 2022 - januari 2023
Bescherming en beheer van een braakliggend terrein van de Stad Brussel in Neder-Over-Heembeek: deel 1


Meer dan drie jaar na onze eerste terreinvergadering heeft de Stad Brussel eindelijk besloten om dit braakliggend terrein van 50 x 50 m – met prachtig rietveld! – te beschermen en veilig te stellen. Arbeiders van de Stad hebben het terrein vervolgens afgebakend met betonblokken. Op 30 januari stroopten we de mouwen op voor de eerste beheerswerken, en zo werd twee derde van het rietveld gemaaid. Elk jaar landt hier onder andere de kleine karekiet, wanneer hij terugkeert uit Afrika.


foto 18 oktober 2022
Inventarisatie van broedgangen voor oeverzwaluw in kaaimuren


In de zomer van 2022 hebben oeverzwaluwen gebroed in een twaalftal holtes in de noordelijke kaaimuren van het kanaal. Op 18 oktober ging een 8-koppig team (ornithologen en mensen van de Haven van Brussel) ter plaatse kijken, aan boord van een bootje van de Haven. Zo konden ze een veertigtal holtes inventariseren en ook enkele verstopt geraakte openingen weer vrijmaken. De holtes werden ook genummerd zodat het in de toekomst gemakkelijker wordt om het aantal broedgevallen te tellen.foto Oktober - november 2022
Begeleide bezoeken: op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en de Zenne in Brussel


In oktober en november nemen gidsen van partners van het project ‘Kanaal, ecologische corridor’ u mee op ontdekking van de specifieke biodiversiteit van het kanaal en de Zenne. Op het programma: 2 boottochten (van Brussel stad tot Vilvoorde H/T), een gegidste wandeling in Anderlecht en een ornithologische wandeling in het noorden van Brussel.

Meer weten >

foto Juni - juli 2022
Begeleide bezoeken: op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en de Zenne in Brussel


In juni en juli nemen gidsen van partners van het project ‘Kanaal, ecologische corridor’ u mee op ontdekking van de specifieke biodiversiteit van het kanaal en de Zenne. Op het programma: 2 boottochten (van Brussel stad tot Vilvoorde H/T), een gegidste wandeling in Anderlecht en een ornithologische wandeling in het noorden van Brussel.

Meer weten >foto Mei 2022
Video over biodiversiteit op en rond het kanaal in de maak


Onlangs maakte een zeilboot vanuit Brussel een wereldreis om het grote publiek bewust te maken van het belang van mariene ecosystemen. Onderweg maakte de bemanning een reeks filmpjes over biodiversiteit. In één van de filmpjes komt Alain Boeckx, lid van Natagora en medewerker van Grenzeloze Schelde, aan het woord in verband met de biodiversiteit in de kanaalzone. Hij heeft het onder andere over de rol van het kanaal als ecologische corridor, de fauna en flora op het kanaal, de huidige en toekomstige uitdagingen, enz.

Video (binnenkort online) >

foto 29 april 2022
Facebook live met de Brusselse afdeling van Ecolo


Op 29 april werd samen met de lokale afdeling van Ecolo een online ontmoeting georganiseerd over het thema "Water als katalysator van biodiversiteit in Brussel: het blauwe netwerk". Coördinatie Zenne legde uit welke rol het kanaal speelt op het vlak van ecologie en pleitte voor meer aandacht voor dat aspect van het kanaal, dat vandaag belangrijker is dan ooit.

Meer weten (FR) >
foto 14 april 2022
Installatie van nestkasten voor huismussen in het Maximiliaanpark – vervolg en slot


Dankzij het advies van de mussenwerkgroep en met de gewaardeerde steun van de dienst Werken van de Stad Brussel voor de plaatsing, werden de laatste 6 dubbele nestkasten voor huismussen aangebracht op de gevels van de Franstalige Saint-Roch-school. In het kader van dat project, een initiatief van Grenzeloze Schelde en de mussenwerkgroep, werden alles samen 22 dubbele nestkasten geplaatst, voor een totaal van 44 nestholtes!

Meer weten >


foto April 2022
Plan Ooievaar: vervolg


In 2015 werd het Plan Ooievaar gelanceerd met de installatie van twee broedplatforms op de terreinen van Solvay en Aquiris, in de hoop dat er opnieuw ooievaars zouden broeden in Brussel. In april werden er opnieuw twee terreinbezoeken georganiseerd om te bepalen waar een volgend platform vóór de Buda-brug best geplaatst zou worden. Wordt vervolgd.


foto Februari 2022
Een artikel over de zwaluwprojecten in het tijdschrift 'L'Homme et l'Oiseau'


Het tijdschrift 'L'Homme et l'Oiseau' van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels publiceerde in het februarinummer een (bijgewerkt) artikel dat we vorig jaar al schreven en verspreidden, over de oever- en de huiszwaluw. We bespraken daarin twee nestkastprojecten voor beide soorten. Die projecten zijn intussen uitgevoerd in samenwerking met verschillende verenigingen, langs het kanaal ten noorden van Brussel.

Meer weten (FR) >


foto Oktober - november 2021
Begeleide bezoeken: op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en de Zenne in Brussel


In oktober en november nemen gidsen van partners van het project ‘Kanaal, ecologische corridor’ u mee op ontdekking van de specifieke biodiversiteit van het kanaal en de Zenne. Op het programma: 2 boottochten (van Brussel stad tot Vilvoorde H/T), een gegidste wandeling in Anderlecht en een ornithologische wandeling in het noorden van Brussel.

Meer weten >

foto September 2021
Vegetatie op kanaalmuren: terreinbezoek


Bij het aanbreken van de lente duikt er op de kanaalmuren op verschillende plekken een typische wilde rotsflora op. Dankzij onder anderen een specialist van Natuurpunt werd duidelijk welke plaatsen in aanmerking komen voor een aangepast onderhoud, zodat bijzondere planten daar in stand kunnen worden gehouden.

Meer weten >


foto 5 juli 2021
Bezoek aan de kolonie oeverzwaluwen in het Bos van Aa in Zemst


Verschillende partners van het project ‘ecologische corridor’ konden uitzonderlijk een bezoek brengen aan het natuurreservaat Bos van Aa in Zemst, waar een voormalige zandput onderdak biedt aan een grote kolonie oeverzwaluwen. Hartelijk dank aan de vrijwilligers van de plaatselijke Natuurpuntafdeling die ons door deze prachtige plek hebben gegidst!
foto Juli 2021
Installatie van dubbele nestkasten voor huismussen in het Maximiliaanpark


Dankzij de wijze raad van de mussenwerkgroep en met de hulp van de Dienst Werken van de Stad Brussel werden 16 dubbele nestkasten voor huismussen opgehangen aan de gevels van de Ecole Saint-Roch en een gebouw van de Afdeling Groene Ruimten van de Stad Brussel, langs de zijde van het Maximiliaanpark. In de komende maanden zullen nog 8 dubbele nestkasten worden geïnstalleerd.
foto Zomer 2021
De ooievaar in Brussel: mogelijke pistes en ontmoeting


In 2015 werd het startschot gegeven voor het Plan Ooievaar, met de installatie van twee nestplatformen op de terreinen van Solvay en Aquiris. Hopelijk komen zich zo de eerste broedparen vestigen in Brussel. Deze zomer werd er verder nagedacht over mogelijke acties en samen met partners werd een terreinbezoek georganiseerd om te kijken waar eventuele nieuwe platformen aangebracht kunnen worden. Wordt vervolgd.foto Juni - juli 2021
Begeleide bezoeken: op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en de Zenne in Brussel


In juni en juli nemen gidsen van partners van het project ‘Kanaal, ecologische corridor’ u mee op ontdekking van de specifieke biodiversiteit van het kanaal en de Zenne. Op het programma: 3 boottochten (van Brussel stad tot Vilvoorde H/T), een gegidste wandeling in Anderlecht en een ornithologische wandeling in het noorden van Brussel.

Meer weten >foto 22 juni 2021
Een persmoment rond de nieuwe ingrepen voor zwaluwen


Op 22 juni organiseerden de partners van de zwaluwprojecten (Grenzeloze Schelde, de Zwaluwwerkgroep, boerderij Nos Pilifs, Silo en de Haven van Brussel) een persmoment voor journalisten. Aanleiding was de installatie (vorige lente) van twee nestkasten voor oeverzwaluwen (70 nestholtes!) en 30 dubbele nestkasten voor huiszwaluwen.

Persbericht (FR) >


foto 14 juni 2021
Opleiding van gidsen over de ecologische functie van het kanaal


Tijdens een twee uur durende rondvaart met de Waterbus tussen het Bécodok en Vilvoorde konden gidsen die op het kanaal actief zijn kennismaken met verschillende aspecten van de ecologische functie van het kanaal. Na afloop kregen ze een document met achtergrondinformatie mee zodat ook zij op hun beurt ecologie aan bod kunnen laten komen tijdens hun gidswerk.

Document voor gidsen >


foto 21 april 2021
Terreinbezoek en delen van informatie: de site Schaarbeek-Vorming


In het kader van een toekomstig Richtplan van Aanleg (RPA) voor de site van Schaarbeek-Vorming hebben Grenzeloze Schelde en een ornitholoog samen met Natagora de verschillende uitdagingen op het vlak van biodiversiteit in kaart gebracht, op en rond de site. Op Schaarbeek-Vorming zelf liggen nog heel wat stukken braakland.

foto April 2021
Verse takken voor het ooievaarplatform bij Aquiris


Het platform op het terrein van het waterzuiveringsstation van Aquiris moest het al een tijdje stellen zonder takken, terwijl dat uiteraard de belangrijkste bouwstenen zijn voor een ooievaarsnest. In samenwerking met Leefmilieu Brussel, Brussel Natuur en Aquiris is het platform intussen voorzien van verse takken.


foto April 2021
Braakland in het Biestebroekdok: reactie op het openbaar onderzoek


Grenzeloze Schelde heeft in samenwerking met Natagora gereageerd op een openbaar onderzoek dat gelanceerd werd in het kader van een groot vastgoedproject dat gepland staat langs het Biestebroekdok in Anderlecht. Op dit ogenblik liggen daar nog grote stukken grond braak, wat interessant is qua biodiversiteit.

Meer weten (FR) >foto Maart 2021
De nestkasten voor oever- en huiszwaluwen zijn geplaatst!


In maart werd de dubbele nestkast voor oeverzwaluwen (70 holtes) - die boerderij Nos Pilifs heeft gemaakt - langs het kanaal geïnstalleerd, even voorbij de Buda-brug. Ook in maart werden 30 dubbele nestkasten voor huiszwaluwen opgehangen bovenaan een gevel van de voormalige brouwerij La Marine (nu 'Silo') in Neder-Over-Heembeek.

Meer weten >Januari 2021
Open brief over de lozingen van Brussels rioolwater in de Zenne en het kanaal


Meer weten >
foto Winter 2020-2021
Levering van een nestkast voor torenvalk en 3 drievoudige nestkasten voor gierzwaluwen


Sita-Suez, dat afval sorteert en recycleert langs het kanaal in het noorden van Brussel, heeft een nestkast voor torenvalken en drie drievoudige nestkasten voor gierzwaluwen ontvangen en geplaatst. Alle kastjes komen van de vzw Brussel Natuur.

foto Najaar 2020
Het project ‘Huiszwaluwen’ op het goede spoor


De partners van het project met als doel het plaatsen van 30 dubbele nestkasten voor huiszwaluwen op de gevel van de vroegere brouwerij ‘de la Marine’ (vandaag ‘Silo’) in Neder-Over-Heembeek, zijn samengekomen om de laatste details te bespreken. De installatie staat gepland voor het voorjaar 2021, in de hoop de kolonie huiszwaluwen die in de CERES maalderij nestelen te kunnen uitbreiden. De partners zijn: Grenzeloze Schelde, Groupe de travail Hirondelles, de boerderij Nos Pilifs, Silo en Acrotechnologie.foto September 2020
Het Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Aquiris sluit aan bij ‘Réseau Nature’


Verschillende terreinbezoeken en adviezen geleverd door Natagora, concrete inrichtingen en het tekenen van een charter hebben geleid tot het aansluiten van het RWZI Aquiris(Haren) bij het natuurnetwerk ‘Réseau Nature’.


foto 26 augustus 2020
Presentatie van het project ‘Kanaal, ecologische corridor in hartje Brussel’ aan volksvertegenwoordigers van Groen en Ecolo


Tijdens een wandeling rond het Béco-dok heeft Grenzeloze Schelde de grote lijnen van het project en de rol die het kanaal speelt op ecologisch vlak toegelicht. Natagora, partner van het project, heeft uitleg gegeven over de ontwikkeling van hun natuurnetwerk voor bedrijven ‘Réseau Nature entreprises’ en Canal it up heeft zijn twee toekomstprojecten uit de doeken gehaald: één is gelinkt aan de waterkwaliteit van het kanaal en het ander aan zijn vergroening via drijvende eilandjes in het Béco-dok.


foto Zomer 2020
Greenbizz en de CERIA-campus sluiten aan bij ‘Réseau Nature’


Verschillende terreinbezoeken en adviezen geleverd door Natagora, concrete inrichtingen en het tekenen van een charter hebben geleid tot het aansluiten van Greenbizz en de CERIA-campus bij het natuurnetwerk ‘Réseau Nature’.
Greenbizz (FR) >
CERIA (FR) >foto 24 juli 2020
Natte zone: terreinbezoek in Neder-Over-Heembeek


Een mooie, kleine, natte zone, deels bedekt met riet, bevindt zich op een stockeerterrein van stad Brussel. Ze trekt het hele jaar door tal van vogels aan. Dankzij verschillende uitwisselingen, die geresulteerd hebben in een terreinbezoek met de beheerder van de site, zal deze zone in de toekomst beschermd en opgewaardeerd worden wat haar potentieel op vlak van biodiversiteit, die nu al zeer interessant is, zal verbeteren.
foto 30 juni 2020
Bezoek op het terrein voor het project ‘oeverzwaluwen’


De Haven van Brussel laat de installatie van een vogelnestkast toe voor een 40-tal koppels oeverzwaluwen. Deze zal geplaatst worden tegen het voorjaar 2021 voor de terugkeer van deze trekvogels. Dit bezoek zorgde voor het identificeren van zijn exacte locatie, op de oever van het kanaal stroomafwaarts de Buda brug, in samenwerking met de hoofdrolspelers van dit project: Grenzeloze Schelde, Werkgroep Oeverzwaluwen van Natagora, Nos Pilifs en de Haven van Brussel.


foto 26 juni 2020
Presentatie van de ecologische rol van het kanaal aan de leden van het kabinet van Minister Alain Maron


Tijdens een boottocht met de Waterbus tussen de Bécokaai en Vilvoorde, werd de bijdrage van het kanaal voor de biodiversiteit alsook het project ‘Kanaal, ecologische corridor in het hart van Brussel’ gepresenteerd aan de leden van het kabinet van Minister Alain Maron.

foto Januari 2020
De participatieve tuin van het Collectief van het Rad wordt onderdeel van Réseau Nature


Na een terreinonderzoek door Natagora en de ondertekening van een charter maakt de tuin in het Resedaspark voortaan deel uit van het natuurnetwerk van Natagora. De tuin wordt beheerd door het bewonerscollectief van de wijk Het Rad in Anderlecht. De tuin bestaat onder andere uit een mooie boomgaard met oude fruitvariëteiten, een grasland dat laattijdig gemaaid wordt, een kleine bloemenweide en een composthoop. Allemaal milieus die duidelijk goed zijn voor de biodiversiteit.foto Oktober 2019
Voorstelling van het project aan de Brusselse Havengemeenschap (BHG)


Grenzeloze Schelde en hun partner Natagora (Natuurnetwerk) waren uitgenodigd om tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van de BHG te gaan spreken over initiatieven die de biodiversiteit in de kanaalzone bevorderen en over de actoren die deze initiatieven steunen en begeleiden. De BHG brengt bedrijven en ondernemersverenigingen samen die zich in het havengebied bevinden, maar ook andere instellingen en organismen, en grote spelers uit de kanaalzone.
foto 30 oktober 2019
Bezoek rond het thema van de zwaluwen


Samen met enkele ornithologen is een groepje eropuit getrokken om te kijken welke plekken langs het kanaal geschikt zijn om nestkasten te plaatsen voor een kolonie Oeverzwaluwen. De oeverzwaluw broedt immers al meer dan dertig jaar niet meer in het Brussels Gewest. Ook de uitbreidingsmogelijkheden van de Huiszwaluwenkolonie op het gebouw van de CERES-maalderij zijn besprokenfoto Zomer 2019:
Plaatsing van nestkasten voor Gierzwaluwen bij Greenbizz


Greenbizz is, na het ontvangen van tips en advies en na een bezoek ter plaatse van ornithologe Martine Wauters (Werkgroep Zwaluwen, Natagora), begonnen met de plaatsing van twaalf nestkasten voor Gierzwaluwen op zijn gebouwen in de buurt van het Vergotedok. Na een lange trek van duizenden kilometers komen deze vogels elke lente vanuit het zuiden van het Afrikaanse continent naar onze contreien terug.

Zwaluwenblog >


foto Lente en herfst 2019
De CERIA-campus en Aquiris zetten hun woorden in daden om!


Op basis van aanbevelingen van de beheersplannen die door Natagora (Natuurnetwerk) zijn opgesteld en na diverse bezoeken ter plaatse, hebben de CERIA-campus (ten zuiden van Brussel) en Aquiris (waterzuiveringsstation ten noorden van Brussel) initiatieven genomen om de biodiversiteit te bevorderen: er worden zones aangelegd voor bloemrijk grasland en zones waar laattijdig wordt gemaaid, er komen bepaalde aanplantingen,...
foto Zomer 2019:
Laattijdig maaien aan de aftakking van de Zenne (Anderlecht)


Door het laattijdig maaien - na juli - van een grasveld kunnen tal van planten blijven bloeien en bloesemen zodat ze een pak insecten (vlinders, bijen, ...) en zangvogels aantrekken. Op de linkeroever van het bassin van Batelage, ten zuiden van Brussel, was die maaimethode eerder ook al toegepast. Hetzelfde geldt voor de Groene Wandeling die de aftakking van de Zenne volgt, tussen de sluis van Anderlecht en de rivier. Daar werd het laattijdig maaien door Leefmilieu Brussel georganiseerd, als reactie op een voorstel in het kader van het project 'Kanaal, ecologische corridor'.foto Maart 2019:
Plaatsing en inhuldiging van twee informatiepanelen (Anderlecht)


Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen heeft het Bewonerscollectief van 't Rad langs het kanaal en langs de Zenne in aanwezigheid van een groot publiek twee mooie informatiepanelen over biodiversiteit geplaatst en ingehuldigd. De panelen zijn gemaakt in samenwerking met Grenzeloze Schelde.

Paneel ‘Biodiversiteit tussen kanaal en rivier’ >
Paneel ‘Vogels en vissen’ >


foto 2018-2019:
Réseau Nature (Natuurnetwerk): bedrijven en een campus gaan ervoor!


In het kader van het project 'Het kanaal, een ecologische corridor' gingen Coördinatie Zenne en Natagora een aantal bedrijven en instellingen langs het kanaal opzoeken. Natagora had terreinexpertises uitgevoerd en een beheersplan opgesteld. Op basis daarvan hebben twee bedrijven (Greenbizz, Aquiris) en een campus (CERIA) zich ertoe verbonden om een deel van hun terrein zo te beheren en aan te leggen, dat de biodiversiteit er kan toenemen. Daarnaast kwam een ornitholoog tips en advies geven voor het plaatsen van nestkasten op de gebouwen.foto Woensdag 24 oktober 2018:
Uitwisseling van expertise om het ecologisch beheer van de oevers van het kanaal in Brussel
te bevorderen
(enkel in het FR)


Uitnodiging >

Presentaties: Infomap 'Kanaal - ecologische corridor' >

Foto's >

foto Zomer / herfst 2018:
Ontmoetingen op het terrein met diverse bedrijven en gemeenschappen:
Réseau Nature en een gedifferentieerd beheer


Er is bij diverse bedrijven en een hogeschool in de buurt van het kanaal op aangedrongen om een beleid te voeren dat de biodiversiteit bevordert (bloemenweide, beplantingen, nestkastjes, ...). Na een eerste vergadering en een bezoek ter plaatse kon Natagora voor elk van hen een voorstel voor een beheersplan opstellen, met tips om Réseau Nature bij hun beleid te betrekken. Tegelijk is een ornitholoog bereid hen met raad en daad te helpen bij het plaatsen van nestkastjes aan de gebouwen.
De eerste aanpassingen moeten als een duwtje in de rug dienen om de andere bedrijven en gemeenschappen over de streep trekken te en ertoe aan te zetten zich bij deze aanpak aan te sluiten. Wordt vervolgd...

Brief bedrijven >
Info nestkastjes (gierzwaluw) FR >

foto Zomer / herfst 2018:
Het overstort van de Zenne in Anderlecht: informeren, vormen en bevorderen van de biodiversiteit


In het kader van de samenwerking met Het Collectief van 't Rad zijn twee informatiepanelen over biodiversiteit opgesteld en vervaardigd. Voor deze plek, waar geleide wandelingen en animatie worden georganiseerd en waar de Groene Wandeling veel wandelaars trekt, is dit een mooi pluspunt.
Na twee ontmoetingen met Leefmilieu Brussel op het terrein, waarbij werd nagedacht over welke aanpassingen de biodiversiteit langs het overstort ten goede zouden komen, heeft Natagora een beheersplan met verschillende aanbevelingen opgesteld (laattijdig maaien, strijd tegen invasieve soorten, ...).

Paneel ‘Biodiversiteit tussen kanaal en rivier’
Paneel ‘Vogels en vissen’

foto Zomer / herfst 2018:
Plan nestkastjes


We hebben veel met de ornithologen gepraat om tot denkpistes en oplossingen te komen om een aantal vogelsoorten die langs het kanaal te vinden zijn, te beschermen en bevorderen: de Huiszwaluw, de Oeverzwaluw, de Grote gele kwikstaart, de Kievit en de Kleine plevier. Daarna is contact opgenomen met de bedrijven langs het kanaal. Wordt vervolgd...
foto Dinsdag 5 juni 2018:
Locatieonderzoek van het noordelijke deel van het kanaal (mogelijkheden)


Diverse leden van de werkgroep 'kanaal - ecologische corridor' zijn samengekomen om het traject af te leggen van het Becodok naar Vilvoorde: de heenreis gebeurde met de boot, de terugreis op de fiets. Het was hun bedoeling na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor acties en voor aanpassingen aan het gebied om de biodiversiteit langs het kanaal te bevorderen: laattijdig maaien van de hoge oevers, mogelijkheden voor huis- en oeverzwaluwen, interessant braakliggend gebied, ...

Activiteitenverslag (FR) >

Foto's >

Dinsdag 5 juni 2018:
Bijdrage aan het Metropolis-project


Ter gelegenheid van een boottocht van het Beco- naar het Biestebroekdok hebben leden van de Werkgroep 'Kanaal - ecologische corridor' in het kader van het Metropolis-project (in samenwerking met het team van Metrolab / UCLouvain voor stedenbouw en landschap) hun expertise gedeeld over thema's zoals de ecologische rol van het kanaal in Brussel, de aanwezigheid van nestkastjes aan de gebouwen en het gedifferentieerd beheer van private groene ruimtes (van bedrijven en particulieren). Het Metropolis-project wil in de eerste plaats de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen over strategieën en processen om steden die door grote Stadsprojecten worden herbouwd, te laten heropleven.

Foto's >

foto Dinsdag 5 juni 2018:
Didactische steun voor gidsen en liefhebbers om de ecologische functie van het kanaal te bespreken


Er is een geïllustreerde map over verschillende thema's (waterbeheer en -kwaliteit, fauna en flora, ...) opgesteld om gidsen en liefhebbers die in de kanaalzone actief zijn, te helpen om die onderwerpen tijdens hun bezoeken aan te snijden.

Informatiemap >
Dinsdag 5 juni 2018:
Brief aan de scholen om aandacht voor de ecologische corridor te vragen


In de kanaalzone zijn heel wat scholen te vinden. De perfecte gelegenheid dus om die scholen voor te stellen aanpassingen aan hun gebouwen en speelplaatsen aan te brengen die de natuur ten goede komen, en om op die manier de ecologische corridor die het kanaal is, te verstevigen. We hebben de scholen gevraagd om mee te werken aan 'natuur- en biodiversiteit'projecten van verenigingen zoals bijvoorbeeld 'Good Planet'.

Brief voor de scholen (FR) >

foto Zaterdag 28 april 2018:
Boottocht op het 'Zennekanaal', een ecologische corridor in het hart van Brussel


Ontdekking van de stad vanaf het water met speciale aandacht voor natuur en biodiversiteit. Naast zijn vele andere functies is het ‘Zennekanaal’ immers ook belangrijk als ecologische corridor. Brussel heeft enorme nood aan een groen en blauw netwerk. Om het Zennekanaal als ecologische corridor te versterken, worden tal van projecten en initiatieven opgestart. Tijdens de boottocht zijn er korte presentaties van de lopende projecten, zoals het plan Ooievaar, vogelwaarnemingen en is er tijd voor gezellige gesprekken over dit boeiend thema.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Zaterdag 28 april 2018:
Geleid bezoek 'Het kanaal in Anderlecht, een blauwe en groene corridor die bruist van het leven'


Ter gelegenheid van de Brusselse week van de Natuur, die door Bruxelles Nature werd georganiseerd, waren we uitgenodigd voor een wandeling langs het Batelagedok. De gids liet ons de rijke fauna en flora ontdekken van dit uitgestrekte dok waar watervogels meer dan elders een zekere rust vinden.
foto Zaterdag 28 april 2018:
Vergaderingen voor het Plan voor landschapskwaliteit en het Buda+-project


De Werkgroep 'Kanaal-Ecologische corridor' werd ontvangen in de kantoren van perspective.brussels. We mochten er onze ideeën omtrent biodiversiteit en natuur uiteenzetten om zo de denkpistes rond het Beeldkwaliteitsplan voor de kanaalzone van nieuwe inspiratie te voorzien. Ook vonden er vergaderingen en uitwisselingen plaats met een stedenbouwkundig bureau dat het project Buda + leidt. Dit project focust op het deel van het kanaal ten noorden van Brussel en wil er de natuur terug laten opleven.foto Zondag 25 maart 2018:
Tentoonstelling en stand 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel'


Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen in het waterdorp in de Boerderij van het Maximiliaanpark, belichtte een stand de ecologische rol van het kanaal in Brussel: met een grote geïllustreerde kaart, tentoonstelling van de fotowedstrijd 'biodiversiteit' van Natagora, brochures, uitdelen van Klimop.Informatiefiche 'Klimop' >

foto Januari 2018:
Vergaderingen met onze partners


Ter gelegenheid van de start van het project 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel' waren de actoren van de werkgroep (Natagora, Natuurpunt, Bruxelles Nature, Coördinatie Zenne, Bral, de Groene wandeling NOH, ...) uitgenodigd om hun ideeën en kennis te delen waarop het denkproces en de lijn van het project daarna kunnen verderbouwen.


Zaterdag 29 april 2017:
Boottocht op het 'Zennekanaal', een ecologische corridor in het hart van Brussel


Kennismaking met de stad vanaf het water met speciale aandacht voor de natuur en de biodiversiteit. Naast zijn vele andere functies is het ‘Zennekanaal’ immers ook belangrijk als ecologische corridor. Brussel heeft enorme nood aan een groen en blauw netwerk en om het Zennekanaal als ecologische corridor te versterken, worden tal van projecten en initiatieven opgestart. Tijdens de boottocht waren er korte presentaties van de lopende projecten, zoals het plan Ooievaar, vogelwaarnemingen en was er tijd om over dit boeiende thema te praten en te discussiëren.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Dinsdag 28 juni 2016:
Zenne en 'Zennekanaal': ecologische corridors in het hart van de stad


Coördinatie Zenne, Natagora Brussel, Bruxelles Nature en hun partners organiseerden bij valavond een uitwisselingsmoment over de Zenne en het Zennekanaal, biodiversiteit & industrie. Na deze leerrijke uitwisseling gingen we op het terrein om te tonen hoe industrie en biodiversiteit te verzoenen zijn. We keken ook naar hoe we de rol van de Zenne en het Zennekanaal als ecologische corridor kunnen versterken.

Uitnodiging >

Informatie:
Foto's >

foto Zondag 22 maart 2015:
Wandel- en fietstochten 'Zenne - kanaal - natte gebieden' tussen Brussel en Vilvoorde


Wandel- en fietstochten om de regio’s nog meer samen te brengen rondom onze waterwegen en om mooie ontdekkingen te stimuleren! Tussen Brussel en Vlaanderen is er langs de Zenne en het kanaal over een afstand van een paar kilometer een enorm potentieel. Regelmatig haasten vogelkenners zich er heen om zeldzame soorten te spotten. Een aantal bedrijven aan het kanaal hebben de ontwikkeling van de natuur in hun projecten geïntegreerd en dragen zo hun steentje bij om het kanaal zijn rol van ecologische corridor te laten spelen. Een beetje verder zijn er ter hoogte van Vilvoorde-Watersite mooie fietspaden aangelegd langsheen de Zenne waarvan een oude zijtak heringericht is. Een aangename promenade laat je toe er langs het kanaal te flaneren en een brug speciaal voor fietsers en voetgangers zal weldra het kanaal overspannen. Naar aanleiding van de Wereldwaterdag kon je ‘een duik nemen’ in de Zenne en het kanaal en het potentieel van die waterlopen ontdekken. Een organisatie van Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, Natagora-Brussel en VZW De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Woensdag 22 mei 2013:
Het Zennekanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel


Op werelddag van de biodiversiteit organiseerde Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, in samenwerking met Natagora Brussel, een informatieavond met als thema 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel'. Wat is het belang van het kanaal voor de biodiversiteit in de stad? Hoe kunnen we de uitwerking van concrete acties ten voordele van de biodiversiteit in de kanaalzone aanmoedigen? Momenteel worden vele (bouw)projecten uitgevoerd in de kanaalzone. Hierdoor krimpt ook de ruimte die zo broodnodig is voor het behoud van de biodiversiteit steeds verder in. Gelukkig zijn er mooie mogelijkheden om - ook in uw leefomgeving of in uw bedrijf - rijke en onverwachte natuur te creëren of te bewaren.

Uitnodiging >

Presentaties:
Presentatiefolder >

Verslag >

Foto's >