Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel

Activiteiten


foto Woensdag 24 oktober 2018:
Uitwisseling van expertise om het ecologisch beheer van de oevers van het kanaal in Brussel
te bevorderen
(enkel in het FR)


Uitnodiging >

Presentaties: Infomap 'Kanaal - ecologische corridor' >

Foto's >

foto Zomer / herfst 2018:
Ontmoetingen op het terrein met diverse bedrijven en gemeenschappen:
Réseau Nature en een gedifferentieerd beheer


Er is bij diverse bedrijven en een hogeschool in de buurt van het kanaal op aangedrongen om een beleid te voeren dat de biodiversiteit bevordert (bloemenweide, beplantingen, nestkastjes, ...). Na een eerste vergadering en een bezoek ter plaatse kon Natagora voor elk van hen een voorstel voor een beheersplan opstellen, met tips om Réseau Nature bij hun beleid te betrekken. Tegelijk is een ornitholoog bereid hen met raad en daad te helpen bij het plaatsen van nestkastjes aan de gebouwen.
De eerste aanpassingen moeten als een duwtje in de rug dienen om de andere bedrijven en gemeenschappen over de streep trekken te en ertoe aan te zetten zich bij deze aanpak aan te sluiten. Wordt vervolgd...

Brief bedrijven >
Info nestkastjes (gierzwaluw) FR >

foto Zomer / herfst 2018:
Het overstort van de Zenne in Anderlecht: informeren, vormen en bevorderen van de biodiversiteit


In het kader van de samenwerking met Het Collectief van 't Rad zijn twee informatiepanelen over biodiversiteit opgesteld en vervaardigd. Voor deze plek, waar geleide wandelingen en animatie worden georganiseerd en waar de Groene Wandeling veel wandelaars trekt, is dit een mooi pluspunt.
Na twee ontmoetingen met Leefmilieu Brussel op het terrein, waarbij werd nagedacht over welke aanpassingen de biodiversiteit langs het overstort ten goede zouden komen, heeft Natagora een beheersplan met verschillende aanbevelingen opgesteld (laattijdig maaien, strijd tegen invasieve soorten, ...).

Paneel ‘Biodiversiteit tussen kanaal en rivier’
Paneel ‘Vogels en vissen’

foto Zomer / herfst 2018:
Plan nestkastjes


We hebben veel met de ornithologen gepraat om tot denkpistes en oplossingen te komen om een aantal vogelsoorten die langs het kanaal te vinden zijn, te beschermen en bevorderen: de Huiszwaluw, de Oeverzwaluw, de Grote gele kwikstaart, de Kievit en de Kleine plevier. Daarna is contact opgenomen met de bedrijven langs het kanaal. Wordt vervolgd...foto Dinsdag 5 juni 2018:
Locatieonderzoek van het noordelijke deel van het kanaal (mogelijkheden)


Diverse leden van de werkgroep 'kanaal - ecologische corridor' zijn samengekomen om het traject af te leggen van het Becodok naar Vilvoorde: de heenreis gebeurde met de boot, de terugreis op de fiets. Het was hun bedoeling na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor acties en voor aanpassingen aan het gebied om de biodiversiteit langs het kanaal te bevorderen: laattijdig maaien van de hoge oevers, mogelijkheden voor huis- en oeverzwaluwen, interessant braakliggend gebied, ...

Activiteitenverslag (FR) >

Foto's >

Dinsdag 5 juni 2018:
Bijdrage aan het Metropolis-project


Ter gelegenheid van een boottocht van het Beco- naar het Biestebroekdok hebben leden van de Werkgroep 'Kanaal - ecologische corridor' in het kader van het Metropolis-project (in samenwerking met het team van Metrolab / UCLouvain voor stedenbouw en landschap) hun expertise gedeeld over thema's zoals de ecologische rol van het kanaal in Brussel, de aanwezigheid van nestkastjes aan de gebouwen en het gedifferentieerd beheer van private groene ruimtes (van bedrijven en particulieren). Het Metropolis-project wil in de eerste plaats de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen over strategieën en processen om steden die door grote Stadsprojecten worden herbouwd, te laten heropleven.

Foto's >

foto Dinsdag 5 juni 2018:
Didactische steun voor gidsen en liefhebbers om de ecologische functie van het kanaal te bespreken


Er is een geïllustreerde map over verschillende thema's (waterbeheer en -kwaliteit, fauna en flora, ...) opgesteld om gidsen en liefhebbers die in de kanaalzone actief zijn, te helpen om die onderwerpen tijdens hun bezoeken aan te snijden.

Informatiemap >
Dinsdag 5 juni 2018:
Brief aan de scholen om aandacht voor de ecologische corridor te vragen


In de kanaalzone zijn heel wat scholen te vinden. De perfecte gelegenheid dus om die scholen voor te stellen aanpassingen aan hun gebouwen en speelplaatsen aan te brengen die de natuur ten goede komen, en om op die manier de ecologische corridor die het kanaal is, te verstevigen. We hebben de scholen gevraagd om mee te werken aan 'natuur- en biodiversiteit'projecten van verenigingen zoals bijvoorbeeld 'Good Planet'.

Brief voor de scholen (FR) >

foto Zaterdag 28 april 2018:
Boottocht op het 'Zennekanaal', een ecologische corridor in het hart van Brussel


Ontdekking van de stad vanaf het water met speciale aandacht voor natuur en biodiversiteit. Naast zijn vele andere functies is het ‘Zennekanaal’ immers ook belangrijk als ecologische corridor. Brussel heeft enorme nood aan een groen en blauw netwerk. Om het Zennekanaal als ecologische corridor te versterken, worden tal van projecten en initiatieven opgestart. Tijdens de boottocht zijn er korte presentaties van de lopende projecten, zoals het plan Ooievaar, vogelwaarnemingen en is er tijd voor gezellige gesprekken over dit boeiend thema.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Zaterdag 28 april 2018:
Geleid bezoek 'Het kanaal in Anderlecht, een blauwe en groene corridor die bruist van het leven'


Ter gelegenheid van de Brusselse week van de Natuur, die door Bruxelles Nature werd georganiseerd, waren we uitgenodigd voor een wandeling langs het Batelagedok. De gids liet ons de rijke fauna en flora ontdekken van dit uitgestrekte dok waar watervogels meer dan elders een zekere rust vinden.
foto Zaterdag 28 april 2018:
Vergaderingen voor het Plan voor landschapskwaliteit en het Buda+-project


De Werkgroep 'Kanaal-Ecologische corridor' werd ontvangen in de kantoren van perspective.brussels. We mochten er onze ideeën omtrent biodiversiteit en natuur uiteenzetten om zo de denkpistes rond het Beeldkwaliteitsplan voor de kanaalzone van nieuwe inspiratie te voorzien. Ook vonden er vergaderingen en uitwisselingen plaats met een stedenbouwkundig bureau dat het project Buda + leidt. Dit project focust op het deel van het kanaal ten noorden van Brussel en wil er de natuur terug laten opleven.foto Zondag 25 maart 2018:
Tentoonstelling en stand 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel'


Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen in het waterdorp in de Boerderij van het Maximiliaanpark, belichtte een stand de ecologische rol van het kanaal in Brussel: met een grote geïllustreerde kaart, tentoonstelling van de fotowedstrijd 'biodiversiteit' van Natagora, brochures, uitdelen van Klimop.Informatiefiche 'Klimop' >

foto Januari 2018:
Vergaderingen met onze partners


Ter gelegenheid van de start van het project 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel' waren de actoren van de werkgroep (Natagora, Natuurpunt, Bruxelles Nature, Coördinatie Zenne, Bral, de Groene wandeling NOH, ...) uitgenodigd om hun ideeën en kennis te delen waarop het denkproces en de lijn van het project daarna kunnen verderbouwen.


Zaterdag 29 april 2017:
Boottocht op het 'Zennekanaal', een ecologische corridor in het hart van Brussel


Kennismaking met de stad vanaf het water met speciale aandacht voor de natuur en de biodiversiteit. Naast zijn vele andere functies is het ‘Zennekanaal’ immers ook belangrijk als ecologische corridor. Brussel heeft enorme nood aan een groen en blauw netwerk en om het Zennekanaal als ecologische corridor te versterken, worden tal van projecten en initiatieven opgestart. Tijdens de boottocht waren er korte presentaties van de lopende projecten, zoals het plan Ooievaar, vogelwaarnemingen en was er tijd om over dit boeiende thema te praten en te discussiëren.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Dinsdag 28 juni 2016:
Zenne en 'Zennekanaal': ecologische corridors in het hart van de stad


Coördinatie Zenne, Natagora Brussel, Bruxelles Nature en hun partners organiseerden bij valavond een uitwisselingsmoment over de Zenne en het Zennekanaal, biodiversiteit & industrie. Na deze leerrijke uitwisseling gingen we op het terrein om te tonen hoe industrie en biodiversiteit te verzoenen zijn. We keken ook naar hoe we de rol van de Zenne en het Zennekanaal als ecologische corridor kunnen versterken.

Uitnodiging >

Informatie:
Foto's >

foto Zondag 22 maart 2015:
Wandel- en fietstochten 'Zenne - kanaal - natte gebieden' tussen Brussel en Vilvoorde


Wandel- en fietstochten om de regio’s nog meer samen te brengen rondom onze waterwegen en om mooie ontdekkingen te stimuleren! Tussen Brussel en Vlaanderen is er langs de Zenne en het kanaal over een afstand van een paar kilometer een enorm potentieel. Regelmatig haasten vogelkenners zich er heen om zeldzame soorten te spotten. Een aantal bedrijven aan het kanaal hebben de ontwikkeling van de natuur in hun projecten geïntegreerd en dragen zo hun steentje bij om het kanaal zijn rol van ecologische corridor te laten spelen. Een beetje verder zijn er ter hoogte van Vilvoorde-Watersite mooie fietspaden aangelegd langsheen de Zenne waarvan een oude zijtak heringericht is. Een aangename promenade laat je toe er langs het kanaal te flaneren en een brug speciaal voor fietsers en voetgangers zal weldra het kanaal overspannen. Naar aanleiding van de Wereldwaterdag kon je ‘een duik nemen’ in de Zenne en het kanaal en het potentieel van die waterlopen ontdekken. Een organisatie van Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, Natagora-Brussel en VZW De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek.

Uitnodiging >

Foto's >

foto Woensdag 22 mei 2013:
Het Zennekanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel


Op werelddag van de biodiversiteit organiseerde Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, in samenwerking met Natagora Brussel, een informatieavond met als thema 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel'. Wat is het belang van het kanaal voor de biodiversiteit in de stad? Hoe kunnen we de uitwerking van concrete acties ten voordele van de biodiversiteit in de kanaalzone aanmoedigen? Momenteel worden vele (bouw)projecten uitgevoerd in de kanaalzone. Hierdoor krimpt ook de ruimte die zo broodnodig is voor het behoud van de biodiversiteit steeds verder in. Gelukkig zijn er mooie mogelijkheden om - ook in uw leefomgeving of in uw bedrijf - rijke en onverwachte natuur te creëren of te bewaren.

Uitnodiging >

Presentaties:
Presentatiefolder >

Verslag >

Foto's >