Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel

Kanaal en biodiversiteit


Een ecologische corridor


Het kanaal als blauwe ader in het hart van Brussel helpt de fauna (vogels, vissen,...) om zich, afgezien van de sluizen van Molenbeek en Anderlecht, zonder hindernissen door de stad te verplaatsen. Door het gebrek aan begroeiing op de oevers (vooral dan langs het gedeelte in het centrum van de stad) hebben verschillende soorten in Brussel (vlinders en mussen bijvoorbeeld) echter moeite om het hoofd boven water te houden en zich verder te ontwikkelen langs het kanaal. Dieren moeten zich immers vaak van het ene groene gebied naar het andere verplaatsen om er voedsel en beschutting te vinden, te slapen… kortom te overleven. Een rij bomen of struiken, een grasstrook of een talud langs een spoorweg kunnen de groene corridors zijn waaraan natuur in de stad zo’n nood heeft.

Vaak ontbreken de groene verbindingen tussen gebieden maar er bestaan wel al heel wat groene ruimtes langs het kanaal die in meerdere of mindere mate bijdragen tot een gevarieerde fauna en flora. Zo liggen er heel wat parken in de buurt van de waterweg (Meudonpark, Maximiliaanpark, Zennepark, Brusselenbergpark…). Verder bevinden verschillende natuurreservaten met een rijke biodiversiteit zich op enkele honderden meters van het kanaal (het Moeraske in Evere, de Vogelzangbeek in Anderlecht). Daarnaast liggen er ook grote terreinen die in privéhanden zijn, zoals de site van de bedrijven Aquiris en Solvay in het noorden (met gedifferentieerd beheer), het koninklijk domein van Laken, studentencampussen in het zuiden en binnentuinen. Op verschillende plaatsen zijn er braakliggende terreinen waar de begroeiing opnieuw oprukt en insecten, zangvogels en knaagdieren maar ook ongewone soorten zoals de kleine plevier aantrekt. Een aantal ruimtes, die deel uitmaken van het Natuurnetwerk van Natagora, worden zo aangelegd en beheerd dat ze de biodiversiteit bevorderen. Spoorwegbermen of de Zenne- en kanaaloevers zijn terreinen waar de natuur eveneens haar gang kan gaan. En tot slot duiken er steeds meer groene zones op die er letterlijk een beetje bovenuit steken, de groendaken.

Nieuwe parken die eraan zitten te komen (aan de Ninoofsepoort, Tour en Taxis, Becokaai) zullen op korte termijn het groene netwerk komen verstevigen. Het blauwe netwerk krijgt versterking met twee projecten voor het openleggen van de Zenne, één een beetje voor Vilvoorde en het ander in het stadscentrum, in het Maximiliaanpark.

Fotoreportage van de groene zones van het kanaal >

LEGENDE: = Groene zones | = Leden van de 'Réseau Nature' (Natagora)